Üye Formu

Mudanya Gazeteciler Derneği üyelik şartları tüzüğümüzde belirtilmiştir. Tüzüğümüzde yer alan ilgili bölümü aşağıda bulabilirsiniz. Eğer üyelik şartlarını taşıdığınıza inanıyorsanız üyelik formunu bilgisayarınıza indirerek doldurun ve formda belirtilen belgelerle birlikte derneğimize başvurun.

ÜYELİK BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden;

a)      Gazete, dergi, haber ajansı, radyo ve televizyon sahipleri ile bu kuruluşlarda gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışmış veya çalışmakta olanlar

b)      Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmayanlar

c)      Sarı basın kartı taşıyanlar

derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusuna iki fotoğraf, varsa sarı basın kartının ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgah belgesi eklenir. İstenen evraklar tamam ise başvuru dilekçesi, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Yönetim Kurulu, kararını gerekçe göstermek zorunda olmaksızın başvuru sahibine yazıyla bildirmek zorundadır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.