archive 2016 Ocak

GENEL KURULA DAVET

Posted on Pazartesi 4 Ocak 2016

Mudanya Gazeteciler Derneği’nin genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 31 Ocak 2016 Pazar günü saat 13.00’da Ömerbey Mahallesi Halitpaşa Caddesi Özgül Apartmanı No:90 Kat.2 Mudanya adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 26 Mart 2016 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleeşecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımla Yavuz GERÇEKÇİ Mudanya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı   […]