BASINDAN SANSÜRÜN KALDIRILIŞININ 102. YILDÖNÜMÜ

Cuma 23 Temmuz 2010

MUDANYA GAZETECİLER DERNEĞİ’NİN MESAJI…

Türkiye’de 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra 24 Temmuz 1908 tarihinde gazetecilerin direnişiyle kaldırılan sansür, özgürlük ve demokrasi yolunda büyük adım olarak değerlendirilmektedir.

Ancak Türk basın tarihinde sansürün hiçbir zaman tam anlamıyla yok olduğunu söyleyemeyiz. 102 yıl boyunca farklı biçimlerde varlığını sürdüren sansür, Abdülhamit döneminde resmi iken, bugün “örtülü sansür” haline gelmiştir.

Hele ki, gazeteciler kendi kendilerini kontrol ederek bir takım şeyleri yazarlarken, bazı şeyleri yazamamaları oto sansürü beraberinde getirmiştir. Basın ve medyanın yapısındaki konumlar dolayısıyla büyük ekonomik güç odaklarının uyguladığı baskılarla da geniş çapta iç sansür uygulanmaktadır. Özellikle ulusal medyada ve bazı yerel gazeteler incelendiğinde haberlerin seçilişi, sunuluşu, başlığı oto sansür ruhunu taşıdığı daha açık gözlenecektir..

Bu yönde biz gazetecilere büyük görev düşmektedir.

Demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınarak kullanıldığı kurallar rejimi olduğuna göre işlerliğini sağlayacak en önemli kurumlardan birisi de basın olduğu unutulmamalıdır.

Her şeye rağmen kamuoyunun güçlü sesi olan basının; çalışma ilkeleri doğrultusunda, Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması konusunda etkin bir güç olmayı sürdüreceğini belirtiyor; toplumsal konulara karşı kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesinde, gazetecilerin oto sansür uygulamadan haber yazmalarını temenni ediyoruz.

Basından sansürün kaldırılışının 102. yıldönümünde, devletten ve siyaseten gelecek baskılarla boğuşmadan daha özgür bir basın ortamının oluşmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
Mudanya Gazeteciler Derneği
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Yavuz GERÇEKÇİ

Posted by admin / Filed under:Bizden Haberler andEtkinlikler

Yorumlara kapanmıştır.