browsing Duyurular

RESMİ İLAN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Posted on Cumartesi 29 Eylül 2018
Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, gazetelerin her sayısına ilişkin sayfalarının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5681 sayılı Matbaalar Kanunu hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren yayın yerindeki matbaalarda basılması gerekiyor. Ancak günlük fiili satışı 800 adedin üzerindeki veya yüz ölçümü 1,50 metrekarenin altında olmayan gazeteler baskı işlemlerini, görev alanlarına göre önceden ilgili kuruma veya valiliğe yazılı bildirimde bulunması kaydıyla aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin dışında da yapabilecek.
Gazetelerin yayımlanan her sayısına ait asgari yüz ölçümü toplamı 1,12 metrekareden, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayımlanan gazeteler de ise asgari yüz ölçümü 1,50 metrekareden az olmayacak.
Öte yandan, gazetelerin yayın yerlerine göre yayımlanan her sayısına ilişkin asgari fiili satış adetlerinin, İstanbul’daki gazeteler için 4 bin, Ankara ve İzmir’de yayımlanan gazeteler için 2 bin 400, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde yayımlanan gazeteler için ise 400 olması zorunluluğu getirildi.
Gazetelerin yayımlanan her sayısına ait, aynı yönetmeliğin 42’nci maddesi gereğince belirlenen asgari yüz ölçümü toplamı 0,90 metrekareden az olmayacak. Gazetelerin yayın yerlerindeki son nokta-tali bayiler ve aboneler vasıtasıyla gerçekleştirilen asgari fiili satış adedinin il merkezlerinde 200, ilçelerde ise 80’den az olmaması gerekiyor. Alt vasıflı gazetelerin yüz ölçümünün ise 0,60 metrekareden az olamayacağı belirtildi.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bin” ibaresi “sekiz yüz”, “2,25” ibaresi “1,50” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1,50” ibaresi “1,12”, ikinci fıkrasında yer alan “2,25” ibaresi “1,50” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “beş bin” ibaresi “dört bin”, (b) bendinde yer alan “üç bin” ibaresi “iki bin dört yüz”, (c) bendinde yer alan “beş yüz” ibaresi “dört yüz” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1,12” ibaresi “0,90” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yüz elliden” ibaresi “iki yüz”, “yüzden” ibaresi “seksenden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “0,75” ibaresi “0,60” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

GRi PASAPORTLARLA İLGİLİ OHAL DUYURUSU

Posted on Perşembe 11 Ağustos 2016

(11/08/2016) – Değerli meslektaşımız,

OHAL kapsamında gazetecilerin hizmet damgalı gri görev pasaportlarıyla yurt dışına çıkarken Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden “basın kartı taşıyan …..isimli gazetecinin yurt dışına çıkışında sakınca yoktur” ifadesini içeren bir yazı almak zorunda olduğu duyuruldu.

Gazetecilerin pasaport@byegm.gov.tr mail adresine “Yurt dışına çıkışımda bir sakınca olmadığını belirten bir yazı verilmesi” talepli bir mail atmaları, daha sonra da ıslak imzalı dilekçelerini BYEGM Ankara adresine göndermeleri gerekiyor.

Konuyla ilgili bilgi almak için 0312 583 61 64 numaralı telefona başvurulabilir. (Bu duyurunun kendi pasaportlarıyla yurt dışına çıkacak meslektaşlarımız için geçerliliği bulunmuyor.)

Bilgilerinize sunarız.

MUDANYA GAZETECİLER DERNEĞİ

MGD: “Basın yerelde de özgürlüğünü kaybediyor”

Posted on Salı 3 Mayıs 2016

“Basın, yerelde de özgürlüğünü kaybediyor”

(03/05/2016) – Mudanya Gazeteciler Derneği (MGD) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Gerçekçi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye’deki basının yerelde de özgürlüğünü kaybetmeye başladığını söyledi.

Ülke genelindeki idarecilerin gazetecilere ve yayın organlarına karşı uyguladığı ayrımcı, kayırmacı ve dışlayıcı tutumlarının yerel düzeyde de gözlendiğini belirten Gerçekçi, siyaset-medya-sermaye ilişkilerinde karşılıklı çıkarlar göz önünde tutularak gazetecinin denetim işlevinin gerek yazılı basın, gerek sözlü, görsel ve internet haberciliğinde bile baltalanmaya çalışıldığını söyledi. Basın mensuplarının, bu özgürlüğü kullanırken bir anlamda kamu görevi yaptığı bilinciyle hareket etmeleri konusunda meslektaşlarına çağrı yapan Gerçekçi, bu bilinçle hareket edilmesi halinde basının gücüne güç katacağı gibi mesleğin saygınlık da kazanacağını vurguladı.

Basında onurlu kalmanın mücadelesi içerisinde bulunan patron, yönetici, editör, köşe yazarı ve muhabir düzeyindeki meslektaşlarının kararlılıklarında başarılar dileyen Gerçekçi, basın özgürlüğünün yayın yasaklarıyla, oto sansürle baskı altına alındığı özgür bir ortamın olmadığı ülkede böyle bir günü de kutlamanın anlamının olmadığını söyledi. (MGD)