GENEL KURULA DAVET

Pazartesi 4 Ocak 2016

Mudanya Gazeteciler Derneği’nin genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 31 Ocak 2016 Pazar günü saat 13.00’da Ömerbey Mahallesi Halitpaşa Caddesi Özgül Apartmanı No:90 Kat.2 Mudanya adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 26 Mart 2016 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleeşecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımla

Yavuz GERÇEKÇİ

Mudanya Gazeteciler Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Başkanlık divanı ve seçimi

4- Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası

5- Denetim raporunun okunması ve ibrası

6- Dilek ve temenniler

7- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi

8- Kapanış

Posted by admin / Filed under:Duyurular

Yorumlara kapanmıştır.