ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYAN BAYRAMIN 104. YILI

Salı 24 Temmuz 2012

BASINDAN SANSÜRÜN KALDIRILIŞININ 104. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MUDANYA GAZETECİLER DERNEĞİ’NİN MESAJI…

Türkiye’de 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra 24 Temmuz 1908 tarihinde gazetecilerin direnişiyle kaldırılan sansür, özgürlük ve demokrasi yolunda büyük adım olarak değerlendirilmektedir.

Ancak Türk basın tarihinde sansürün hiçbir zaman tam anlamıyla yok olduğunu söyleyemeyiz. 104 yıl boyunca farklı biçimlerde varlığını sürdüren sansür, Abdülhamit döneminde resmi iken, bugün “örtülü sansür” haline gelmiştir.

Hele ki, gazeteciler kendi kendilerini kontrol ederek bir takım şeyleri yazarlarken, bazı şeyleri yazamamaları oto sansürü beraberinde getirmiştir.

Bu yönde biz gazetecilere büyük görev düşmektedir.

Bu rolde hiç kuşkusuz “Ben gazeteciyim” diyen ve kamusal sorumluluk gerektiren mesleği icra edenler, basın ahlak kurallarına eksiksiz uymayı ve uygulamayı kendilerine vazgeçilmez ilke edinmelidirler.

Kamu yönetiminde ve temsilinde bulunanlar da, basın meslek ilkeleri ve iletişim etiğinden uzak yayın yapan ve gazeteciliği kendileri için bir araç olarak kullanmaya kalkışanlara karşılık, gazeteciliği tüm kurallarıyla ve özümseyerek kamu yararı doğrultusunda yapanlar arasındaki ayrıma dikkat etmelidirler.

Simgesel kökeni 24 Temmuz 1908’de gazetecilerin sansüre başkaldırısına dayanan Basın Özgürlüğü için biz gazeteciler; habere ulaşma ve yayınlama sürecindeki engellemelere karşı özgürlük mücadelesini, tam demokrasiye ulaşılıncaya dek sürdürmeye kararlı olduğumuzu duyuruyor, tüm meslektaşlarımızın Basın Bayramını kutluyoruz.
Saygılarımızla
Mudanya Gazeteciler Derneği
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Yavuz GERÇEKÇİ

Posted by admin / Filed under:Bizden Haberler

Yorumlara kapanmıştır.