ORTAOKULU MEZUNU GAZETECİLERE BASIN KARTI’NA BAŞVURU HAKKI

Cumartesi 23 Ekim 2010

İlköğretim okulu mezunu gazetecilere bir defaya mahsus olmak üzere, en az 36 aydır bir basın kuruluşunda basın iş kolundan sigortalı çalışmaları koşuluyla basın kartı başvurusunda bulunma hakkı getirildi. Koşulları taşıyan gazetecilerin, 3 ay içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, (BYEGM) Basın Kartı Yönetmeliği’nde basın mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, 5187 sayılı Basın Kanunu ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’a uyumlu hale getirmek üzere değişiklik yaptı.

23 Ekim 2010 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, belli koşulları taşıyan ilköğretim mezunu gazeteciler, 3 ay içinde başvurmaları halinde basın kartı almak için müracaat edilebilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 3 ay içinde müracaat ederek, mensuplarına basın kartı verilebilecek bir yayın organında en az 36 ay süre ile bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim döküm cetveli ile belgeleyen ve halen çalışan basın mensupları basın kartı almak için başvuruda bulunabilecekler. İlköğretim mezunu gazetecilerin taleplerini Basın Kartı Komisyonu inceleyecek ve nihai karar Komisyon’a ait olacak.

BASIN HALKLA İLİŞKİLER SORUMLULARI DA
BASIN KARTI SAHİBİ OLABİLECEK

Öte yandan BYEGM, Basın Kartı Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle; “Yurtdışında Türkçe yayın yapan basın yayın organlarında çalışanlara da basın kartı verilmesi” imkanı sağlanırken, Basın Kartı alma koşullarını taşımak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler birim sorumlusuna ve en az beş yıl basın kartı taşımış olması şartıyla bir görevlisine basın kartı verilebilecek.

Mevcut Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle: “Genel Müdürlükçe ülkesinde ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkedeki büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen yabancı yayın organlarını Türkiye’de temsil eden veya bu yayın organlarının yabancı uyruklu temsilcisine yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gazetecilerden birine” basın kartı verilmesi öngörülüyor.    Ayrıca değişiklikle yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın organlarının sahibine ve bir çalışanına basın kartı verilmesi imkanı da getirildi. Bu sayede Yurt dışında Türkçe yayın yapan basın kuruluşlarının ilk defa Ülkemizle irtibat kurmaları temin edilerek kendilerine gerekli desteklerin verilmesi hedefleniyor.

Yönetmeliğin bir diğer hükmüne göre de, yabancı uyruklu gazetecilerin süreli basın kartları her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenecek. Yabancı yayın organında çalışan ve kart alan Türk uyruklu gazetecilerin ise, basın kartları her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere vize edilecek.

Posted by admin / Filed under:Duyurular

Yorumlara kapanmıştır.